Prah šola vožnje

Voznik SPI

Programi

Voznik SPI

VOZNIK

Izvajanje v Rogaški Slatini, Ljubljani, Celju in Krškem

 

Izobraževalni program VOZNIK kandidatom omogoča, da:

}  se usposobijo za prevzem, predajo, pravilno nakladanje in razkladanje tovora

}  spoznajo različna manipulativna sredstva in se naučijo ravnati z njimi

}  spoznajo specifike potniškega in tovornega prometa.

Zaključeno izobraževanje Voznik omogoča pridobitev Temeljne poklicne kvalifikacije (koda »95«).

 

Pridobljen naziv: VOZNIK / VOZNICA MOTORNIH VOZIL

 

POGOJI ZA VPIS

}  končana osnovna šola ali

}  končana nižja poklicna šola

}  veljavno vozniško dovoljenje (B, C, D)

 

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 3 leta

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora udeleženec uspešno opraviti:

}  splošno izobraževalne predmete,

}  obvezne strokovne module

}  izbirne strokovne module,

}  odprti del kurikula

 

Poleg tega mora opraviti:

}  interesne dejavnosti

}  obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom

}  zaključni izpitu.

}  pogoj za pristop k zaključnemu izpitu je veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije C1 ali C ali D1 ali D 

Zaključni izpit obsega:

}  pisni in ustni izpit iz slovenščine,

}  storitev in zagovor.

 

 

PROGRAMSKE ENOTE

OZNAKA

1. LETNIK

2. LETNIK

3. LETNIK

KT

SPLOŠNO IZOBRAŽEVALNI PREDMETI

 

P1

SLOVENŠČINA

SLO

ü   

ü   

12

P2

MATEMATIKA

MAT

ü   

ü   

12

P3

TUJI JEZIK I

TJ I

ü   

ü   

9

P4

UMETNOST

UME

ü   

 

 

2

P5

NARAVOSLOVJE

NAR

ü   

 

 

6

P6

DRUŽBOSLOVJE

DRU

ü   

 

 

6

P7

ŠPORTNA VZGOJA

ŠVZ

OPROŠČEN

OPROŠČEN

OPROŠČEN

7

STROKOVNI MODULI

 

M1O

Blagovni tokovI

BTO

ü   

 

 

5

M2O

Varnost v cestnem prometu in ekologija

VCP

 

 

8

M3O

Informatika v prometu

IVP

 

 

5

M4O

Cestnoprometna infrastruktura in regulacija

CIR

 

 

8

M5O

Transportna in manipulativna sredstva

TMS

 

 

5

M6O

Prometna geografija

PGE

 

 

5

M7O

Podjetništvo

POD

 

 

5

M8O

Potniški prevozi

PPR

 

 

5

M9O

Tovorni prevozi

TPR

 

 

5

M10I

Specifični prevozi blaga

SPB

 

 

2

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

 

 

PRAKTIČNI POUK V ŠOLI

 

 

(24)

 

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU

 

 

 

36

ODPRTI KURIKUL

29

OK1

UVOD V PRAVO

UVP

 

 

5

OK2

SESTAVA SAMOSTOJNEGA RAZISKOVALNEGA DELA

SSRD

 

 

15

OK3

OBLIKOVANJE DOKUMENTOV

OBD

 

 

4

OK4

POSLOVNA KOMUNIKACIJA V SLOVENSKEM JEZIKU

PKS

 

 

5

INTERESNE DEJAVNOSTI

6

 

ZAKLJUČNI IZPIT

2

SKUPAJ

180Najnovejši dogodki