Prah šola vožnje

Prah, izobraževalni center

izvaja formalne in neformalne izobraževalne programe iz logistične in prometne stroke ter seminarje, predavanja in konference s področja logistike ter prometa v konceptu vseživljenskega učenja.
Prah, izobraževalni center

Potrebujete informacije?

Pišite nam in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.
 
 

Aktualno

Usposabljanje za pridobitev TEMELJNE KVALIFIKACIJE VOZNIK/VOZNICA (Koda 95)

Predavanja  potekajo v naši podružnici v CELJU (Gregorčičeva ulica 4).
Teoretični in praktični izpit za kategorijo vozil C se izvajata v ROGAŠKI SLATINI (Kidričeva ulica 28), za kategorijo vozil D v Ljubljani (Središka ulica 4).

RAZPORED predavanj in izpita:

- petek, 27. 7. 2018 ob 16.30

- sobota, 28. 7. 2018 

- nedelja, 29. 7. 2018 (priprave na izpit)

___________________  TEORETIČNI IZPIT


- Izpit – praktični del preizkusa znanja bo potekal po razporedu, ki ga prejmete na predavanjih.
- Izpit – teoretični del preizkusa znanja za pridobitev temeljne kvalifikacije voznik motornih vozil bo v _______________ 16.30 (prosimo, da pridete pol ure prej!).

Prijave zbiramo do srede, 25. 7. 2018. Prosimo, da nam izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljete na elektronski naslov izobrazevanje@prah.si ali na naslov Prah d.o.o., Kidričeva ul. 28, 3250 Rogaška Slatina. Zraven priložite kopijo vozniškega dovoljenja in kopijo osebnega dokumenta.

Za informacije in prijave smo vam na razpolago na tel. št. 03 819 19 80 in +386 51 33 99 88  ter e-naslovu izobrazevanje@prah.si


Naslednji termin: Petek, 17.8.2018

Prijavnica_koda 95.doc

VPIS V ŠOLSKO / ŠTUDIJSKO LETO 2017/18

-IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

-SREDNJE IZOBRAŽEVANJE 

Programi SPI: Voznik, Bolničar/negovalec, Gastronomske in hotelirske storitve

Programi PTI, SSI, PT: Logistični tehnik, Predšolska vzgoja, Strojni tehnik, Tehnik računalništva, Elektrotehnik, Ekonomski tehnik

-IZREDNI ŠTUDIJ (VSS)

UGODNOSTI OB VPISU:
 - 150€ popusta za udeležence izobraževanja - starše z mlado družino (družina, ki ima otroka, ki še ni šoloobvezen, ne glede na starost    staršev) - pri prvem vpisu v izobraževalni program
 - 150€ popusta za brezposelne udeležence izobraževanja - pri prvem vpisu v izobraževalni program
 - 5% popust pri plačilu celotne letne šolnine

Vse informacije glede vpisa v šolsko leto 2017/18 najdete TUKAJ.docx

Redno usposabljanje poklicnih voznikov

TERMINI rednih usposabljanj za poklicne voznike (koda 95):

7-urno za leto 2018:
- petek, 7. 9. 2018 ob 15.00 v Leskovcu pri Krškem
- sobota, 8. 9. 2018 ob 7.00 v Celju
- sobota, 29. 9. 2018 ob 7.00 v Rog. Slatini

7-urno za leto 2017:
- sobota, 22. 9. 2018 ob 7.00 v Rogaški Slatini

7-urno za leto 2016:
- petek, 21. 9. 2018 ob 15.00 v Rogaški Slatini

7-urno za leto 2015:
- sobota, 15. 9. 2018 ob 7.00 v Rogaški Slatini

7-urno za leto 2014:
- petek, 14. 9. 2018 ob 15.00 v Rogaški Slatini

Prijave zbiramo na izobrazevanje@prah.si ali +386 51 33 99 88

Več
vse objave

Novosti

Objavljen je Razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji: 

a.   programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), 
b.   programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), 
c.   programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
d.   programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), 
e.   programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f.    maturitetni tečaj
g.   poklicni tečaji (PT), 
h.   mojstrski izpiti,
i.   delovodski in poslovodski izpiti

Prednost pri uvrstitvi
 v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let. 

Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih. Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 31. 8. 2018. 

Višina sofinanciranja šolnine: Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR.

Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018. 

Odpiranje vlog se bo izvajalo po mesecih (vsak drugi torek v mesecu). 

 

Vloge pošljite na naslov: 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Več informacij na spletni strani (KLIK).


Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na telefonski št. 040 272 332 ali e-naslovu: referat@prah.si.

Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju

Podjetje Prah, izobraževalni center, d.o.o. je bilo kot del konzorcija uspešno na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada in sicer za projekt PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZAPOSLENIH V POSAVJU 2016-2019. Projekt je namenjen podjetjem in njihovim zaposlenim. Zaposlenim bomo nudili svetovanje in jih napotovali v programe splošnega in neformalnega izobraževanja.

Usposabljanja za prevoznike in spremne osebe pri prevozu živih živali

Usposabljanje za prevoznike in spremne osebe pri prevozu živih živali »Zaščita živali pri prevozu«


Datum usposabljanja: Zbiramo prijave!
Lokacija: Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem

Datum usposabljanja: Zbiramo prijave!
Lokacija: Kidričeva 28, 3250 Rogaška Slatina

Cena usposabljanja in preizkusa znanja: 120,00 €.
Informacije in prijave: izobrazevanje@prah.si
ali +386 51 33 99 88

Lokaciji izvajanja: Rogaška Slatina in Krško. V Ljubljani bo usposabljanje izvedeno v primeru zadostnega števila prijav.
vse objave

Naše podružnice

Naslov:
Gregorčičeva 4, Celje
Delovni čas:
Ponedeljek od 13:00 do 15:00
Sreda od 13:00 do 15:00
Petek od 13:00 do 15:00
Tečaji CPP:
Po terminskem planu
Informacije in prijava:

tel. 03 544 36 03, 03 819 19 80, 040 416 511 ali e-pošta celje@prah.si

V Celju smo prisotni že 12 let
Pokaži na zemljevidu
Naslov:
Potrčeva 15, Ptuj
Delovni čas:
Ponedeljek od 8:00 do 10:00
Sreda od 14:00 do 16:00
Tečaji CPP:
Po terminskem planu
Informacije in prijava:
tel. 03 819 19 80, + 386 31 600 162 ali e-pošta feldin.cvetka@gmail.com Pokaži na zemljevidu
Naslov:
Kidričeva ulica 28, Rogaška Slatina
Delovni čas:
ponedeljek, torek, četrtek, petek od 8:00 do 15:00 ure, sreda od 8:00 do 17:00
Tečaji CPP:
Po terminskem planu
Informacije in prijava:
tel. 03 819 19 80, 051 33 99 88 ali e-pošta info@prah.si

V Rogaški Slatini smo dejavni že 24 let Pokaži na zemljevidu
Naslov:
Trdinova 1, Brežice
Delovni čas:
Torek od 8:00 do 09:30
Četrtek od 13:00 do 18:00
Tečaji CPP:
Po terminskem planu
Informacije in prijava:
tel. 07 492 13 43, 041 632 793 ali e-pošta Brezice@prah.si Pokaži na zemljevidu
Naslov:
Žadovinek 36, Krško (pri avtopralnici)
Delovni čas:
Ponedeljek od 13:00 do 15:00
Torek od 13:00 do 15:00
Sreda od 14:00 do 16.00
Četrtek od 13:00 do 15.00
Petek od 13.00 do 15.00
Tečaji CPP:
Po terminskem planu
Informacije in prijava:
tel. 031 575 505, 031 564 147 ali e-pošta krsko@prah.si

V Krškem smo dejavni že 13 let Pokaži na zemljevidu
Naslov:
Kerenčičev trg 8, Ormož
Delovni čas:
Ponedeljek od 8:00 do 9:00
Sreda od 14:00 do 16:00
Petek od 8:00 do 9:00
Tečaji CPP:
Po terminskem planu
Informacije in prijava:

tel. 03 819 19 80, 041 633 088 ali e-pošta ormoz@prah.si Pokaži na zemljevidu
Naslov:
Središka ulica 4, Ljubljana
Delovni čas:
Sreda od 16:00 do 18:00
Organizacija programov izobraževanja in usposabljanja poteka v predavalnicah na Središki ulici 4.
Informacije in prijava:
tel. 03 819 19 80, 030 315 314 ali e-pošta referatljubljana@prah.si

V Ljubljani smo dejavni že 7 let Pokaži na zemljevidu
Naslov: 
Prešernov trg 9, Novo mesto
Delovni čas:
od ponedeljka in petka od 10:00 do 12:00, sreda od 13:00 do 15:00
Tečaji CPP:
Po terminskem planu
Informacije in prijava:
tel. 03 819 19 80, 040 625 585 ali e-pošta novo.mesto@prah.si Pokaži na zemljevidu
Naslov:
Zagrebška c. 22, Maribor (V prostorih stavbe Mikropolo, 5. nadstropje)
Delovni čas:
Ponedeljek - Petek od 8:00 do 16:00
Tečaji CPP:
Po terminskem planu
Informacije in prijava: 
tel. 02 62 00 857, 051 33 99 88 ali e-pošta maribor@prah.si Pokaži na zemljevidu

Najnovejši dogodki

Prevozi

V skupini Prah.si. se ukvarjamo tudi s prevozi oseb in tovora. V našem podjetju so zaposleni visokokvalificirani kadri na področju organizacije in izvedbe prevozov. Poleg tega pa raspolagamo tudi s potrebnimi materialnimi pogoji - vozili.

Izbirate lahko med prevozi oseb ali prevozi blaga.

Preberite več
Prevozi