Prah šola vožnje

Razpis za predavatelje

RAZPIS ZA NOVE PREDAVATELJE

Se želite preizkusiti v vlogi predavatelja/ice v srednješolskem izobraževalnem programu predšolska vzgoja – v izobraževanju odraslih in deliti vaše izkušnje in znanje vedoželjnim udeležencem izobraževanja.

Potem bo objavljen razpis gotovo pritegnil vašo pozornost.
Smo v postopku vpisa v razvid za srednješolske programe strojni tehnik, gradbeni tehnik, tehnik računalništva in gastronomsko hotelske storitve. K sodelovanju vabimo predavatelje za naslednja predmetna področja:


S šolskim letom 2016/17 smo v Podružnici šole v Krškem, Žadovinek 36, Krško pričeli izvajati SSI in PT programa predšolske vzgoje. K sodelovanju vabimo predavatelje/ice za naslednje predmete:

Srednja strokovna in poklicna šola.docVABIMO K SODELOVANJU PREDAVATELJE VIŠJE STROKOVNE ŠOLE  ZA PROGRAM

LOGISTIČNO INŽENIRSTVO

K sodelovanju vabimo vse, ki imate veljavno imenovanje in vse, ki bi
želeli imenovanje pridobiti.

Višja strokovna šola.doc

Najnovejši dogodki