Prah skupina

LAS: (P)ostani aktiven podjetnik

Naziv operacije: Nadgradnja podjetniške in življenjske kompetence za uspešno podjetniško pot
Akronim operacije: (P)ostani  aktiven podjetnik
Prijavitelj: Ljudska univerza, Zavod za izobraževanje in kulturo, Rogaška Slatina
Partnerji: PRAH, izobraževalni center, izobraževanje in usposabljanje, d. o. o.,Območna obrtno–podjetniška zbornica Šmarje pri Jelšah,Mladinski svet Občine Rogaška Slatina
Celotna vrednost operacije (z DDV): 33.077,02 evra
Tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest
Ukrep: 1.1.: Podporno okolje za razvoj podjetništva
Cilj: 1.1.1.: Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje
Trajanje operacije: od 12. 4. 2018 do 28. 2. 2019

Kratek povzetek: Na področju razvoja gospodarstva bomo ustvarjali podporno okolje za rast malih in srednjih podjetij, ki so na območju LAS-a pomembni za razvoj gospodarstva, in za njihov razvoj. V regiji bomo razvijali pogoje za možnost vključevanja vsem skupinam prebivalstva ter za posamezne ranljivejše skupine (brezposelni, mladi in  ženske) z aktivnimi pristopi, ki bodo omogočali njihovo delovno in socialno vključenost, hkrati pa bodo omenjene ciljne skupine prispevale k doseganju ciljev za blaginjo regije. Regijskemu gospodarstvu bomo omogočali podporno razvojno okolje, ustvarili bomo pogoje za zagotovitev  družinam prijaznih podjetij in zdravega delovnega okolja. Spodbujali bomo aktivacijo človeških virov (pozitivna samopodoba, samozavest, zdrav življenjski slog …). S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, start-upom, in sicer predvsem s področja svetovanja, informacijske in izobraževalne funkcije s poudarkom na zdravem življenjskem slogu podjetnika.

Cilji: Na območju bomo izvajali aktivnosti, s katerimi bomo okrepili razvoj podjetništva, dajali bomo podporo ukrepom za povečanje podjetnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti. Aktivnosti bodo prispevale k spodbujanju podjetniške miselnosti. Mlade, brezposelne in potencialne podjetnike bomo spodbujali, da si bodo z novo pridobljenimi znanji lažje sami ustvarili svoja bodoča delovna mesta. Spodbujali bomo aktivacijo človeških virov (pozitivna samopodoba, samozavest, zdrav življenjski slog …). S projektom bomo zagotavljali podporne storitve za razvoj podjetništva potencialnim podjetnikom, novo nastalim podjetjem, in sicer predvsem s področja svetovanja, informacijske in izobraževalne funkcije s poudarkom na zdravem življenjskem slogu podjetnika. Naš namen je tudi z izbranimi aktivnostmi (izobraževalnimi, svetovalnimi, aktivnostmi za zdrav življenjski slog, obvladovanje stresa) udeležence med seboj povezati in tako ustvariti novo podporno okolje.

Glavne dejavnosti:
1. Vodenje in koordinacija projekta
2. Promocija in obveščanje javnosti
3. Izobraževalni moduli:
- Poslovna angleščina za podjetnike
- Poslovna nemščina za podjetnike
- Poslovna ruščina za podjetnike
- Poslovna komunikacija v slovenskem jeziku
- Javno nastopanje in komunikacija z mediji
- Preprečevanje in obvladovanje stresa na delovnem mestu
- Zdrav življenjski slog podjetnika (telovadba, izdelava individualnega načrta)
- Pot v samostojnost
- Preverjanje in razvoj poslovne ideje
- Trg, kupci in deležniki ter pravni in finančni vidik
- Umetnost marketinga
- Poslovno okolje, v katerem delujem lokalno, regionalno in nacionalno ter mreženje
4. Svetovanje in mentorstvo na info točka
5. Zaključni dogodek Podjetnik za zdravo telo na kolo

Pričakovani rezultati: Z rezultati bomo prispevali k uresničevanju ciljev na nivoju operacije tako, da bodo tisti, ki se bodo vključili v izobraževalne module dosegli večjo informiranost s področja zagotavljanja zdravega in varnega delovnega okolja, dobili bodo podporo s področja podjetniškega svetovanja in aktivnega življenjskega sloga ter tako imeli novo storitev, znali bodo ustvarjalno uporabiti znanje.

Povezava: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020
Povezava: http://www.las-ok.si/
Povezava: https://www.program-podezelja.si