Prah šola vožnje

Srednja strokovna in poklicna šola - Logistični tehnik - PTI

LOGISTIČNI TEHNIK PTI

Logistični tehniki se zaposlujejo v transportnih podjetjih v cestnem, letalskem, železniškem in pomorskem prometu, v blagovno-tovornih skladiščih, v poštni dejavnosti, v špediciji, v pomorskih agencijah, carini, vojski in drugod. Pri svojem delu logistični tehnik vzpostavlja stike s strankami v tujini in v Sloveniji, načrtuje, pripravlja in izvaja dejavnosti v potniškem in blagovno-tovornem prometu. Poiskati mora najcenejše in najhitrejše transporte  ter izbirati poti, ki so varne. Po opravljeni poklicni maturi lahko izobraževanje nadaljujete v višjem strokovnem izobraževanju logistično inženirstvo (VI./I) ali na visokošolskem izobraževanju managementu transportne logistike (VI./II) na IC Prah.

Lokacije izvajanja:

 • V podružnici šole Ljubljana, Središka 4, 1000 Ljubljana, 030 315 314, referatljubljana@prah.si.

 • V podružnici šole Krško, Žadovinek 36, 8270 Krško, 041 632 793, krsko@prah.si.
 • Na sedežu šole v Rogaški Slatini, Kidričeva 28, 3250 Rogaška Slatina, 040 272 332, referat@prah.si.

Ime izobraževalnega programa: LOGISTIČNI TEHNIK (raven izobrazbe: V.)
Naziv strokovne izobrazbe: logistični tehnik/logistična tehnica

POGOJI ZA VPIS

V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je:
 • uspešno končal program srednjega poklicnega izobraževanja
 • pridobil enakovredno izobrazbo po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA

 • Izobraževanje traja 2 leti.
 • Izobraževalni program je ovrednoten s 120-imi kreditnimi točkami (KT).

POGOJI ZA DOKONČANJE

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe mora dijak s pozitivnimi ocenami uspešno opraviti:
 • splošnoizobraževalne predmete,
 • obvezne strokovne module,
 • enega izmed izbirnih strokovnih modulov,
 • odprti del kurikula.
Poleg tega mora opraviti:
 • interesne dejavnosti,
 • obveznosti pri praktičnem izobraževanju v podjetju in
 • poklicno maturo.
Poklicna matura obsega:
 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz logistike,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

POTEK IZOBRAŽEVANJA

Izredno izobraževanje v programih za pridobitev izobrazbe poteka po individualnem organizacijskem modelu.
Predavanja v programih za pridobitev izobrazbe potekajo od oktobra do junija.
 • Organizirana predavanja potekajo po načelu zaporedja predmetov.
 • Čas predavanj: popoldne, enkrat do trikrat tedensko med 16. in 19. uro.
 • Predavanja potekajo v multimedijsko opremljenih učilnicah.
 • V določenem obdobju udeleženci poslušajo dva do tri predmete hkrati, ki jih zaključijo z izpitom.
 • Predavanja niso obvezna, so pa zelo priporočljiva.
 • Izpitne obveznosti je pri nekaterih predmetih možno opravljati tudi z vodenim samoizobraževanjem (za tiste, ki ne morejo obiskovati predavanj).
 • Z vsakim kandidatom pred vpisom opravimo uvodni razgovor.
 • Kandidati, ki želijo uveljavljati priznavanje predhodno pridobljenih znanj, to storijo s posebno vlogo.
 • Izdelava individualnega osebnega izobraževalnega načrta za vse vpisane udeležence.

PREDMETNIK (X označuje letnik, v katerem se izvaja modul)

Najnovejši dogodki