Prah šola vožnje

Novosti

Objavljen je Razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Datum objave: 30.06.2017

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje stroškov izobraževanja posameznikom za naslednje zaključene izobraževalne programe oziroma za opravljene izpite v Republiki Sloveniji: 

a.   programi nižjega poklicnega izobraževanja (NPI), 
b.   programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI), 
c.   programi srednjega strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja (SSI),
d.   programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI), 
e.   programi gimnazije in opravljanja splošne mature,
f.    maturitetni tečaj
g.   poklicni tečaji (PT), 
h.   mojstrski izpiti,
i.   delovodski in poslovodski izpiti

Prednost pri uvrstitvi
 v sofinanciranje šolnin imajo tisti posamezniki, ki so imeli pred programom, za katerega uveljavljajo šolnino na tem javnem razpisu, zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so ob vključitvi v program, za katerega uveljavljajo stroške šolnin, bili stari več kot 45 let. 

Kot šolnina se razumejo stroški posameznika za zaključeno izobraževanje, vključno z vpisnino, po programih. Prijavitelj lahko uveljavlja šolnino za programe iz predmeta javnega razpisa, plačano znotraj obdobja od 1. 1. 2014 do vključno 31. 8. 2018. 

Višina sofinanciranja šolnine: Posamezni prijavitelj je lahko upravičen do sofinanciranja šolnine do največ 2.500,00 EUR.

Vloge bo sklad sprejemal od dneva objave javnega razpisa dalje do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018. 

Odpiranje vlog se bo izvajalo po mesecih (vsak drugi torek v mesecu). 

 

Vloge pošljite na naslov: 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana

Več informacij na spletni strani (KLIK).


Za vsa morebitna vprašanja smo vam na voljo na telefonski št. 040 272 332 ali e-naslovu: referat@prah.si.
Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju

Datum objave: 13.09.2016

Podjetje Prah, izobraževalni center, d.o.o. je bilo kot del konzorcija uspešno na javnem razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in Evropskega socialnega sklada in sicer za projekt PRIDOBIVANJE KOMPETENC ZAPOSLENIH V POSAVJU 2016-2019. Projekt je namenjen podjetjem in njihovim zaposlenim. Zaposlenim bomo nudili svetovanje in jih napotovali v programe splošnega in neformalnega izobraževanja.

Več si lahko preberete TUKAJ

Usposabljanja za prevoznike in spremne osebe pri prevozu živih živali

Datum objave: 21.10.2015

Organizacija PRAH d.o.o. je z dnem 10.10.2014 pooblaščena s strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za izvajanje usposabljanja za prevoznike in spremne osebe pri prevozu živih živali »Zaščita živali pri prevozu« (v skladu z Uredbo Sveta (ES) Št. 1/2005).


Datum usposabljanja: Zbiramo prijave!
Lokacija: Žadovinek 36, 8273 Leskovec pri Krškem

Datum usposabljanja: Zbiramo prijave!
Lokacija: Kidričeva 28, 3250 Rogaška Slatina

Cena usposabljanja in preizkusa znanja: 120,00 €.
Informacije in prijave: izobrazevanje@prah.si
ali +386 51 33 99 88

Lokaciji izvajanja: Rogaška Slatina in Krško. V ljubljani bo usposabljanje izvedeno v primeru zadostnega števila prijav.

Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 ureja področje zaščite živali med prevozom in postopke, povezane z njimi. Uredba se uporablja v vseh državah članicah EU in je začela veljati 5.1.2007. V skladu s 6. členom Uredbe mora voznik ali spremna oseba na cestnem vozilu, ki prevaža domače kopitarje ali domače govedo, ovce, koze, prašiče ali piščance, imeti potrdilo o usposobljenosti, ki je pri prevozu živali vedno na voljo pristojnemu organu. To potrdilo voznik prejme, ko opravi tečaj usposabljanja s pisnim preizkusom znanja. Na tečaju usposabljanja tako kandidat dobi potrebna znanja o splošnih pogojih za prevoz živali in prevozni dokumentaciji, o tehničnih pravilih glede prevoza živali, informacije o dnevniku vožnje, o fiziologiji živali, potrebah po vodi in hrani med prevozom, o obnašanju živali in konceptu stresa, o vplivu načina vožnje na dobro počutje živali in na kakovost mesa, o skrbi za živali v nujnih primerih in o varnosti osebja, ki ravna z živalmi ter o praktičnih vidikih ravnanja z živalmi med prevozom.
Vsi vozniki ali spremne osebe, ki imajo potrdilo o usposabljanju, opravljenem pred letom 2005, morajo opraviti »obnovitveni« tečaj v obliki enodnevnega tečaja o izvajanju Uredbe 1/2005/ES brez preizkusa znanja. Vozniki in spremne osebe, ki prevažajo živali in še nikoli niso opravljali usposabljanja, se morajo udeležiti enodnevnega tečaja in opraviti pisni preizkus znanja. Po končanem usposabljanju voznik ali spremna oseba prejme potrdilo o usposobljenosti v obliki izkaznice.
Usposabljanje ni potrebno za kmete, ki opravljajo prevoz lastnih živali s svojimi prevoznimi sredstvi na razdalji manj kot 50 km od svojega kmetijskega gospodarstva, in za kmete, ki prevažajo živali s kmetijskimi vozili ali lastnimi prevoznimi sredstvi, kadar je treba zaradi geografskih okoliščin opraviti prevoz zaradi sezonske selitve nekaterih vrst živali. Prav tako usposabljanje ni potrebno za osebe, ki prevažajo živali do razdalje največ 65 km od kraja odhoda do namembnega kraja.

Želiš delati v Nemčiji ? Projekt MobiPro ti to omogoča!

Datum objave: 21.08.2015

Za več informacij o možnostih in razpoložljivih poklicih pokličite v mednarodno pisarno IC Prah +386 40 416 511 ali pišite na izobrazevanje@prah.si

Novo - srednješolski izobraževalni program predšolska vzgoja SSI in PT

Datum objave: 16.03.2015

Novo - srednješolski izobraževalni program predšolska vzgoja SSI in PT v izobraževanju odraslih v Podružnici šole v Krškem, IC Prah, CKŽ 130 Krško.

Vpisi in informacije: torek od 8h do 11h, IC Prah, CKŽ 130 Krško

040 272 332 ali referat@prah.si

041 632 793 ali mirjana.ocvirk@prah.si

http://www.prah.si/si/527/Srednja_strokovna_in_poklicna_sola_Predsolska_vzgoja.aspx

VPIS V ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

Datum objave: 02.09.2014Vpisujemo v šolsko leto 2015/2016 za programe:
  • LOGISTIČNO INŽENIRSTVO (VI/I raven strokovne izobrazbe)

  Lokacija študija: Rogaška Slatina, Ljubljana

  • LOGISTIČNI TEHNIK (V. stopnja)

  Lokacija študija: Rogaška Slatina, Celje, Krško, Ljubljana

  • PREDŠOLSKA VZGOJA (V. stopnja)

  Lokacija študija: Krško

  • VOZNIK (IV. stopnja)

  Lokacija študija: Rogaška Slatina, Celje, Krško, Ljubljana

  Prijave in informacije:03 819 19 8003 819 19 80040 272 332040 272 332 - Simona,
  simona.salej@prah.si; izobrazevanje@prah.si


  Najnovejši dogodki