Prah šola vožnje

Aktualno

Vpis v šolsko leto 2018/2019

Datum objave: 16. 08. 2018

Programi srednjega strokovnega izobraževanja (5. stopnja izobrazbe):

- Logistični tehnik
- Tehnik računalništva
- Elektrotehnik
- Strojni tehnik
- Predšolska vzgoja


Programi poklicno tehničnega izobraževanja (5. stopnja izobrazbe):
-  Logistični tehnik

Programi srednjega poklicnega izobraževanja (4. stopnja izobrazbe):
- Voznik
- Bolničar/negovalec
- Zidar
- Gastronomske in hotelske storitve
- Upravljavec težke gradbene mehanizacije


Programi nižjega poklicnega izobraževanja (3. stopnja izobrazbe):
- Pomočnik pri tehnologiji gradnje

Programi poklicnega tečaja (5. stopnja izobrazbe):
- Predšolska vzgoja

Posebne ugodnosti ob vpisu:
- 150 evrov popusta za udeležence izobraževanja odraslih - starše z mlado družino (družina, ki ima otroka, ki še ni šoloobvezen, ne glede na starost staršev)
- 150 evrov popusta za udeležence izobraževanja odraslih, ki so prijavljeni kot brezposelne osebe na Zavodu RS za zaposlovanje
- 5-odstotni popust pri plačilu šolnine v enkratnem znesku.

Več informacij dobite na telefonskih številkah 040 272 332 (referat Rogaška Slatina, Celje in Krško) in 030 315 314 (referat Ljubljana) in na elektronskih naslovih referat@prah.si in referatljubljana@prah.si.

Najnovejši dogodki