Prah skupina
Višja strokovna šola Rogaška Slatina je bila uspešna na razpisu in je v okviru konzorcija pridobila sredstva za projekt Munera 3 - Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022, v katerem lahko izrednim študentom, ki imajo status zaposlenih, pokrijemo šolnine za višješolsko izobraževanje.

Cilj projekta je na področju celotne Slovenije v programe nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja vključiti 17.640 zaposlenih oseb in skladno s potrebami trga dela in industrije 4.0 in 5.0 izboljšati njihove kompetence za življenje in delo v sodobni družbi.

Več informacij dobite v referatu.