Prah šola vožnje

Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin

Podjetje Prah d.o.o. je 21.5.2018 podpisalo pogodbo o financiranju projekta "Socialna aktivacija ranljivih ciljnih skupin". Projekt z naslovom "VEM, DA ZMOREM" se bo izvajal na področju Krškega. V sklopu projekta se bosta izvedla dva 6-mesečna programa, skupno se bo v program vključilo 30 oseb iz ranljivih ciljnih skupin.

Program socialne aktivacije obsega:
  • Razvoj socialnih veščin in spretnosti
  • Dvig funkcionalnih kompetenc za vključenost v družbo (kompetence na področju samopodobe in samoaktivacije, kompetence na področju varstva pri delu, kompetence na področju prava in funkcionalne pismenosti, kompetence na področju osebnih in poslovnih financ, kompetence na področju organizacije dela, it kompetence)
  • Pridobitev znanj in informacij ki vodijo k rešitvi socialnih stisk in težav
  • Osebnostni razvoj, krepitev moči in motiviranost za ponovno aktivacijo na trg dela
  • Aktivni pristop k reševanju socialne in zaposlitvene situacije
  • Pridobitev spretnosti in znanj ter kompetenc za iskanje zaposlitve, ki bodo okrepila zaposlitveni potencial posameznik

Program je razdeljen na 3 module in traja 6 mesecev. V sklopu projekta se bosta izvedli dve skupini, skupno število vključenih oseb je 30.

MODUL I: Uvodni modul
Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer bo posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula I. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.

MODUL II: Izvedbeni modul
Čas trajanja: 4 mesece v obsegu najmanj 480 ur, pri čemer bo posamezni udeleženec vključen v modul II. najmanj 6 ur dnevno, 5 dni v tednu.
Način dela: delo v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.

MODUL III: Izhodni modul
Čas trajanja: 1 mesec v obsegu najmanj 138 ur, pri čemer bo posamezni udeleženec vključen v skupinski del modula I. najmanj 4 ure dnevno, 3 dni v tednu.
Način dela: vodeni pogovori v skupini in dodatno individualno delo z udeleženci.


Projektne aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada.

                                             

Najnovejši dogodki