Prah šola vožnje

Dogodki

Mednarodna konferenca

Regionalni management in transportna logistika

Dinamika in kompleksnost današnjega časa terjata ponovne razmisleke in debate o aktualnih temah v izobraževanju. Zato smo na pobudo šol  AREMA – visoka šola za regionalni management, VSŠ – Višja strokovna šola in VŠL – Visoka šola za logistiko iz Rogaške Slatine organizirali enodnevno mednarodno konferenco na temo regionalnega managementa in transportne logistike.

Dogodek je potekal 4.10.2014 na Kidričevi ulici 28 v Rogaški Slatini. Na tej povezavi lahko dostopate do izdanega zbornika konference:zbornik_konferenca_oktober.pdf

Najnovejši dogodki