Prah šola vožnje

Usposabljanje za prevoznike in spremne osebe pri prevozu živih živali »Zaščita živali pri prevozu«

Organizacija PRAH d.o.o. je z dnem 10.10.2014 pooblaščena s strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za izvajanje usposabljanja za prevoznike in spremne osebe pri prevozu živih živali »Zaščita živali pri prevozu« (v skladu z Uredbo Sveta (ES) Št. 1/2005).


Zbiranje prijav
za Usposabljanje za prevoznike in spremne osebe pri prevozu živih živali "Zaščita živali pri prevozu":


Datum usposabljanja: četrtek, 14.3.2019 ob 15.00
Lokacija: Kidričeva 28, 3250 Rogaška Slatina


Cena usposabljanja in preizkusa znanja: 120,00 €.

Informacije in prijave: solavoznje@prah.si, 03 819 19 80 ali +386 51 33 99 88

 
Lokaciji izvajanja: Rogaška Slatina in Krško.Uredba Sveta (ES) št. 1/2005 ureja področje zaščite živali med prevozom in postopke, povezane z njimi. Uredba se uporablja v vseh državah članicah EU in je začela veljati 5.1.2007. V skladu s 6. členom Uredbe mora voznik ali spremna oseba na cestnem vozilu, ki prevaža domače kopitarje ali domače govedo, ovce, koze, prašiče ali piščance, imeti potrdilo o usposobljenosti, ki je pri prevozu živali vedno na voljo pristojnemu organu. To potrdilo voznik prejme, ko opravi tečaj usposabljanja s pisnim preizkusom znanja. Na tečaju usposabljanja tako kandidat dobi potrebna znanja o splošnih pogojih za prevoz živali in prevozni dokumentaciji, o tehničnih pravilih glede prevoza živali, informacije o dnevniku vožnje, o fiziologiji živali, potrebah po vodi in hrani med prevozom, o obnašanju živali in konceptu stresa, o vplivu načina vožnje na dobro počutje živali in na kakovost mesa, o skrbi za živali v nujnih primerih in o varnosti osebja, ki ravna z živalmi ter o praktičnih vidikih ravnanja z živalmi med prevozom.
Vsi vozniki ali spremne osebe, ki imajo potrdilo o usposabljanju, opravljenem pred letom 2005, morajo opraviti »obnovitveni« tečaj v obliki enodnevnega tečaja o izvajanju Uredbe 1/2005/ES brez preizkusa znanja. Vozniki in spremne osebe, ki prevažajo živali in še nikoli niso opravljali usposabljanja, se morajo udeležiti enodnevnega tečaja in opraviti pisni preizkus znanja. Po končanem usposabljanju voznik ali spremna oseba prejme potrdilo o usposobljenosti v obliki izkaznice.
Usposabljanje ni potrebno za kmete, ki opravljajo prevoz lastnih živali s svojimi prevoznimi sredstvi na razdalji manj kot 50 km od svojega kmetijskega gospodarstva, in za kmete, ki prevažajo živali s kmetijskimi vozili ali lastnimi prevoznimi sredstvi, kadar je treba zaradi geografskih okoliščin opraviti prevoz zaradi sezonske selitve nekaterih vrst živali. Prav tako usposabljanje ni potrebno za osebe, ki prevažajo živali do razdalje največ 65 km od kraja odhoda do namembnega kraja.Najnovejši dogodki